Παναγιώτης Βέργος

Transaction Manager

Γεννηθείς: 1982
Επαγγελματική Εμπειρία: Ο Παναγιώτης (Πάνος) Βέργος διαθέτη δεκαετή και πλέον εμπειρία σε διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Παράλληλα, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας υπηρεσιών οικιστικών και εμπορικών ακινήτων.
Σήμερα είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση κι αξιολόγηση ακινήτων προς αγορά ανά την Ελλάδα, καθώς και για την διαπραγμάτευσή τους.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος Νομικής (ΝΟΠΕ), Κάτοχος Μεταπτυχιακού MScBA στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία από το Πανεπιστήμιο του Ρόττερνταμ (RSM).
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Συνιδρυτής της εταιρείας YellowProperty.gr, συνιδρυτής της υπηρεσίας StudentHouse.gr, Transaction Manager στην PREMIA Α.Ε.


Παντελής Βουτυράκης

Financial Planning & Analysis Manager

Γεννηθείς: 1977
Επαγγελματική Εμπειρία: Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πάνω από 17 χρόνια σε χρηματοοικονομική ανάλυση, συστήματα διοικητικής πληροφόρησης και εξαγορές/συγχωνεύσεις εταιρειών στους κλάδους ακίνητης περιουσίας, ξενοδοχείων, ναυτιλίας και υγείας. Σήμερα κατέχει την θέση του Financial Planning & Analysis Manager της Premia Α.Ε.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος BSc Financial Economics & Software Engineering, Dundee University, Scotland. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Banking & Finance, CASS Business School, London.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Senior Financial Controller στην Marfin Investment Group
Senior αναλυτής στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή
Αναλυτής στην τράπεζα Πειραιώς


Παναγιώτα Ζώη

Διαχειριστής Οικονομικών

Γεννηθείσα: 1980
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Παναγιώτα Ζώη διαθέτει 16 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Λογιστικής και σήμερα κατέχει την θέση του Treasury Manager στην εταιρεία PREMIA A.E.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Λογίστρια στην εταιρεία PASAL DEVELOMENT AE, Ελλάδα.


Ελένη Κοπελούσου

Γραμματέας Διοίκησης

Γεννηθείσα: 1978
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Ελένη Κοπελούσου διαθέτει 20ετή και πλέον επαγγελματική εμπειρία, δεκατρία χρόνια εκ των οποίων στον χώρο της Γραμματειακής Υποστήριξης. Σήμερα κατέχει την θέση της Γραμματέως Διοίκησης και παράλληλα είναι Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων καθώς και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Premia A.E.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Ειδίκευσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Γραμματέων, του κλάδου Οικονομίας του Ε.Π.Μ.Κ. Πτυχιούχος τμήματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Αθηνών.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Διοικητικές Υπηρεσίες, Αγροτική Tράπεζα της Ελλάδος, Γραμματειακή Υποστήριξη, Φαρμακοβιομηχανία Τετώρος Ι. Α.Ε.Β.Ε.
Βοηθός Λογιστή, Πλεκτοβιομηχανία Αφοί Γιαγλόγλου – CAROL A.B.E.E.
Βοηθός Λογιστή, Digimark A.E.


Παναγιώτα Παπαναστασίου

Νομικός Σύμβουλος – Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Γεννηθείσα: 1977
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Παναγιώτα (Νότα) Παπαναστασίου, είναι Δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι εξειδικευμένη σε όλο το φάσμα του Εμπορικού και Αστικού δικαίου, με περαιτέρω ειδίκευση στο Δίκαιο Εταιρειών.
Εκπαίδευση:  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο Universite de Paris II.Μεταπτυχιακός Τίτλος στο Αστικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Νομικός Σύμβουλος TRASTOR AEEAΠ, DORECO Α.Ε.
Εξωτερική Συνεργάτης στην Τράπεζα EUROBANK-ERGASIAS, Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου.


Μαρία Παπασίκα

Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Γεννηθείσα: 1978
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Μαρία Παπασίκα διαθέτει 22 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Λογιστικής και σήμερα κατέχει την θέση της Προϊσταμένης Λογιστηρίου στην εταιρεία PREMIA A.E.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος του ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Βοηθός Λογιστή στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, Ελλάδα
Λογίστρια στην εταιρεία 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, Ελλάδα.


Άννα Παρίση

Asset & Portfolio Manager

Γεννηθείσα: 1976
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Άννα Παρίση διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας με εξειδίκευση στην υλοποίηση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Σήμερα κατέχει την θέση του Asset & Portfolio Manager της Premia A.E.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Τορόντο (UofT) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες «Environmental Science” & “Environment & Resource Management”. Κατέχει Πιστοποίηση Εκτιμητή Ακινήτων από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση κατά ISO από την ΕΕΔΕ.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Portfolio & Asset Management-Assistant Manager,
Trastor REIC, Αθήνα
Investor Relations, Sato, Αθήνα
Relationship Senior Officer, Emporiki Leasing S.A., Αθήνα
MTCC, Accounts Supervisor, Τορόντο, Καναδάς


Αλεξάνδρα Χατζηλάσκαρη

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννηθείσα: 1987
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Αλεξάνδρα Χατζηλάσκαρη, διαθέτει εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης και ατομικής υπευθυνότητας. Από τον Ιούλιο του 2020 εκτελεί καθήκοντα Γραμματέως Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχει ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στις σημαντικότερες Διοικητικές Επιτροπές της Εταιρείας, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.
Εκπαίδευση: Certification in Financial Analysis, Heriot Watt University, Edinburgh
BSc από το Αμερικάνικο Κολλέγιο, Deree.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών, Sterner Stenhus, Ελλάδα
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Premia A.E., Ελλάδα
Επιχειρηματικός Αναλυτής, Profile Software SA, Ελλάδα


Μαριάννα Χρήστου

Βοηθός Λογιστή

Γεννηθείσα: 1993
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Μαριάννα Χρήστου διαθέτει πάνω από 6 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο της Λογιστικής. Σήμερα κατέχει την θέση του Βοηθού Λογιστή στην Premia Α.Ε.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Βοηθός Λογιστή στην Sato AE, Βοηθός Λογιστή στην SBS Financial Consultants.