Με μια ματιά

Διαπραγμάτευση:  Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αριθμός Ομολογιών:  100.000 Κοινές Ανώνυμες Άυλες Ομολογίες

Ονομαστική Αξία Ομολόγου: 

1.000 €                                                                            

Σύμβολα Μετοχής

ΟΑΣΗΣ:  ΠΡΕΜΙΑΟ1

Κωδικός ISIN:  GRC4971221B3

Κωδικός CFI:    DBFUGB