Αικατερίνη Λoΐζου

Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου

Γεννηθείσα: 1968
Επαγγελματική Εμπειρία: Η Κατερίνα Λοΐζου, κατέχοντας την επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Α’ και με πολυετή εμπειρία στον κλάδο εντάσσεται σήμερα ανάμεσα στα στελέχη της εταιρίας PREMIA Α.Ε., έχοντας την θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2020.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Λογίστρια στην εταιρεία Dentalpin, Ελλάδα.
Λογίστρια στην εταιρεία DENTAL CONCEPT ΕΠΕ, Ελλάδα.
Βοηθός Ορκωτού Ελεγκτή στην εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές, Σ.Ο.Λ. Α.Ε., Ελλάδα.