Παναγιώτης Βρουστούρης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος

Γεννηθείς: 1959
Επαγγελματική Εμπειρία: Ο Παναγιώτης Βρουστούρης, διαθέτει εμπειρία 30 ετών. Είναι κάτοχος του τίτλου του Ορκωτού Λογιστή, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από το 1984 και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MPI HELLAS ΑΕ στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων λογιστικού αντικειμένου.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Τακτικός Ελεγκτής και σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και λοιπές οντότητες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Έχει διατελέσει μέλος της Accounting Regulatory Committee (ARC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθώς και αρκετών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε λογιστικά, ελεγκτικά και φορολογικά θέματα.


Frank Roseen

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Γεννηθείς: 1962
Επαγγελματική Εμπειρία: O Frank Roseen, ελληνικής καταγωγής, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης και ατομικής υπευθυνότητας. Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων & Οικονομικών της WCM AG Γερμανίας, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) της Capital Real Estate Γερμανίας και Κεντρικό-ανατολικής Ευρώπης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της GE Capital Real Estate Ασίας, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της GE Capital Real Estate Σκανδιναβίας, και Μέλος της Ronson Development, Πολωνία.
Εκπαίδευση: ΜBA από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Εκτελεστικός Διευθυντής της Capital Markets και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aroundtown S.A., Λουξεμβούργο.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TLG Immobilien, Γερμανία.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bonava AB (εισηγμένη), Σουηδία, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Ventures Real Estate, Αριζόνα, ΗΠΑ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Premia Properties Α.Ε., Ελλάδα.


Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Γεννηθείς: 1972
Επαγγελματική Εμπειρία: O Βασίλης Ανδρικόπουλος είναι o Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. Διαθέτει εμπειρία 25 ετών σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης σε Πολυεθνικές και Ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Μετεκπαίδευση στο Harvard Business School και στο INSEAD σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Green Cola Hellas. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας NOVAL Property, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., μέλος του Carlsberg Group. Οικονομικός Διευθυντής Αγορών Δυτικής Ευρώπης της εταιρίας DIAGEO Plc.


Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου