Η Premia Properties είναι εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων η οποία ιδρύθηκε το 1991 και από το 2008 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τον Ιούλιο του 2020 η Pasal ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10.000.000 ευρώ με την είσοδο της STERNER STENHUS GREECE AB η οποία απέκτησε σημαντική συμμετοχή με ποσοστό 87,64%.

Η ανάπτυξη του Ομίλου στηρίζεται στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων, το οποίο θα αποφέρει μακροπρόθεσμη αξία και θα ελαχιστοποιήσει τον επενδυτικό κίνδυνο με διαφοροποίηση των επενδύσεων σε διαφορετικά ακίνητα ή περιοχές, με βάση γεωγραφικά κριτήρια, είδος χρήσης, παλαιότητα ακινήτων κ.λπ. και της ενεργητικής διαχείρισης κατά την οποία αξιολογείται η απόδοση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, θα εξετάζονται οι δυνατότητες εναλλακτικής αξιοποίησης ή και πώλησης ακινήτων με γνώμονα τα μακροχρόνια οφέλη της Εταιρείας και των μετόχων της.

Ο στόχος του Ομίλου είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων κυρίως σε τρείς τομείς:

Logistics

στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Commercial Big Boxes

στον τομέα των εμπορικών καταστημάτων, DIY

Κοινωνικού χαρακτήρα κτίρια

ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης (όπως σχολεία, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, χώρους περίθαλψης τρίτης ηλικίας)