ΚτΙριο ΑποθηκευτικΩν – ΒιομηχανικΩν χΩρων

Βοτανικός

Τα ακίνητο βρίσκεται στην πάροδο της οδού Ορφέως 166, στον Βοτανικό (περιοχή Ελαιώνα).

Πρώην εργοστάσιο SOULIS AEBE


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
10.798,74 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
10.856,67 τ.μ.