ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ασπρόπυργος – Θέση Λάκκα

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση Λάκκα του δήμου Ασπροπύργου Αττικής
Μίσθωση με την εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
22.995 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
9.443 τ.μ.