ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ασπρόπυργος – Θέση Κύριλλος

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση Κύριλλος του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής και είναι πλήρως μισθωμένο.

Μισθωτές:
– ENGINEERIA A.E.
– SCHENKER A.E.Ε.
– ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Α.Ε.
– ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
– ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
– ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ Α.Ε.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
129.599,55 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
53.781,13 τ.μ.