ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ζ3) ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΜΑΝΔΡΑ – ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΒΟΡΡΟ – ΚΑΨΑΛΑ

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση “ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΒΟΡΡΟ – ΚΑΨΑΛΑ” στην οδό Λούτσας του Δήμου Μάνδρας Αττικής και είναι πλήρως μισθωμένο
Μισθωτής: Henkel Hellas ΑΒΕΕ


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
36.603,65 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
15.664,30 τ.μ.