ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση “ΣΤΡΙΦΙ-ΛΕΚΚΑ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΚΑΨΑΛΑ” του Δήμου Ελευσίνας
Μισθωτής: Synergy in supply chain A.E.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
25.760,11 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
10.198,82 τ.μ.