ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΘΕΣΗ ΡΙΚΙΑ

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση “ΡΙΚΙΑ” του Δήμου Ασπροπύργου
Μισθωτής: Mediterranean Logistics A.E. Αποθηκεύσεων Διανομών


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
15.623 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
7.298 τ.μ.