ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση “ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής
Μισθωτής: Frieslandcampina Hellas A.E.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
49.133,79 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
11.982,05 τ.μ.