σχολειο

Τ.Ε.Ε. – Σ.Ε.Κ. Δήμου Μεγάρων

Το σχολείο βρίσκεται στην οδό Ν. Φωκά & Β. Γεωργάκη στα Μέγαρα


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
4.230 τ.μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
1.810 τ.μ.