σχολειο

Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ

Τα ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται σχολικά κτίρια, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται επί της οδού Μεσογείων 151, στο Μαρούσι.

Μισθωτής: Εκπαιδευτήρια Δούκα.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
26.600 τ.μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
23.114 τ.μ.