Παναγιώτης Βρουστούρης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννηθείς: 1959
Επαγγελματική Εμπειρία: Ο Παναγιώτης Βρουστούρης, διαθέτει εμπειρία 30 ετών. Είναι κάτοχος του τίτλου του Ορκωτού Λογιστή, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από το 1984 και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MPI HELLAS ΑΕ στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων λογιστικού αντικειμένου.
Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Τακτικός Ελεγκτής και σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και λοιπές οντότητες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Έχει διατελέσει μέλος της Accounting Regulatory Committee (ARC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθώς και αρκετών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε λογιστικά, ελεγκτικά και φορολογικά θέματα.


Frank Roseen

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννηθείς: 1962
Επαγγελματική Εμπειρία: O Frank Roseen, ελληνικής καταγωγής, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης και ατομικής υπευθυνότητας. Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων & Οικονομικών της WCM AG Γερμανίας, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) της Capital Real Estate Γερμανίας και Κεντρικό-ανατολικής Ευρώπης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της GE Capital Real Estate Ασίας, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της GE Capital Real Estate Σκανδιναβίας, και Μέλος της Ronson Development, Πολωνία.
Εκπαίδευση: ΜBA από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Εκτελεστικός Διευθυντής της Capital Markets και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aroundtown S.A., Λουξεμβούργο.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TLG Immobilien, Γερμανία.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bonava AB (εισηγμένη), Σουηδία, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Ventures Real Estate, Αριζόνα, ΗΠΑ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Premia Properties Α.Ε., Ελλάδα.


Γεώργιος Μπάκος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννηθείς: 1959
Επαγγελματική Εμπειρία: Ο Γεώργιος Μπάκος διαθέτει περισσότερα από 30 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης ξεκινώντας την καριέρα του στο τουρισμό και στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων ως εμπορικός διευθυντής. Σήμερα είναι γενικός διευθυντής των εταιρειών του Ομίλου Ζερίτη, που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας σε Ελλάδα και Ουγγαρία, στη παραγωγή χαρτιού στη Βουλγαρία και στην ανακύκλωση στην Ουγγαρία.
Εκπαίδευση: Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ashridge Management College, του Ηνωμένου Βασιλείου, Αγγλία.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Διευθυντής, Σύμβουλος Διοίκησης της KPMG, Ελλάδα. Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Plural Telecom A.E, Ελλάδα.
Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας και Ανάπτυξης, Όμιλος Εταιριών Σφακιανάκη ΑΕΒΕ, Ελλάδα.
Γενικός Διευθυντής της Toyota, Ελλάδα.
Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος, Eurodollar, Ελλάδα.


Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου